top of page

Miksi Talouden Ohjelmistopalvelut on olemassa?Sähköinen taloushallinto on ollut arkipäivää jo yli 10 vuotta useille suomalaisille yrityksille sekä tilitoimistoille. Markkinoilla on lukematon määrä erilaisia ohjelmistoja sekä perinteisen kirjanpidon hoitamiseen, että myös spesifeihin tarpeisiin kuten raportointiin, analytiikkaan, toiminnanohjaukseen ja niin edelleen. Yhä useammat tilitoimistot painivat kuitenkin saman haasteen kanssa: miten löytää kaikista toimivin järjestelmä, joka palvelee myös tilitoimiston asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla? Samaan aikaan monet tilitoimistot pohtivat toista suurta haastetta; miten saada enemmän irti käytössä olevasta järjestelmästä niin kirjanpitäjien kuin tilitoimiston asiakkaidenkin osalta.


Vaikka sähköinen taloushallinto yleistyy, silti sekä tilitoimistoissa, että myös monissa asiakasyrityksissä manuaalista työtä tehdään edelleen lukemattomia tunteja. Tämä siitä huolimatta, että monet sähköiset taloushallinnon ohjelmistot sisältävät jo automatisointiin liittyviä ominaisuuksia, minkä lisäksi yleisimpiin ohjelmistoihin on mahdollista tuoda mukaan myös tekoälyä ja robotiikkaa rutiininomaisia prosesseja helpottamaan.


Talouden ohjelmistopalvelut perustettiin keväällä 2020 vastaamaan juurikin näihin edellä esitettyihin haasteisiin. Talouden ohjelmistopalveluiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä parhaimmiksi todettujenohjelmistotoimittajien kanssa, ja tätä kautta edistää valittujen ohjelmistojen entistä laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä niin tilitoimistoissa, kuin myös ohjelmistoja käyttävissä muissa yrityksissä.


Missiomme on helpottaa yritysten arkea sähköisen taloushallinnon ohjelmistojen käytössä.


Tilitoimistoille Talouden ohjelmistopalvelut on paras mahdollinen kumppani riippumatta yrityksen sähköisyyden vaiheesta. Sähköisyyden ensiaskelia ottava tilitoimisto saa parhaan mahdollisen tuen oikean järjestelmän valintaan, sekä samalla kertaa laadukkaat tukipalvelut omille asiakkailleen. Edistyneempi tilitoimisto taas pystyy yhdessä Talouden ohjelmistopalveluiden kanssa tehostamaan omia prosessejaan, sekä kannattavuuttaan hyödyntämällä aiempaa paremmin mm. automatiikan ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia.

Vastaavasti yksittäiset yritykset, usein tilitoimistojen asiakkaat, saavat kattavan tuen Talouden ohjelmistopalveluilta myös omien taloushallinnon prosessiensa kehittämiseen sähköisiä työkaluja hyödyntäen, unohtamatta yrityspäättäjille tärkeää talouden seurantaa, raportointia sekä tähän liittyvää analytiikkaa.

Tulemme kertomaan yhteistyökumppaneistamme lisää syksyn 2020 aikana.

Comentários


bottom of page